Właściciel pojazdu nie nadającego się do eksploatacji może przekazać auto wyłącznie do stacji demontażu lub punktu zbioru pojazdów . Demontaż pojazdów może być prowadzony tylko na stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Stacja demontażu pojazdów, to w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r., poz. 1162 tekst jednolity) zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż obejmujący następujące czynności:
a) usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
b) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,
c) wymontowanie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

 

Wyposażenie techniczne stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji powinno zapewniać bezpieczeństwo użytkownikowi oraz skutecznie chronić środowisko przed skażeniem powierzchni ziemi i wód niebezpiecznymi materiałami znajdującymi się w demontowanych pojazdach. Powinno zapewnić możliwość zbierania danych do dokumentowania i wyliczania osiągniętych przez stację demontaży poziomów odzysku i recyklingu.

100000000000040E0000029590029110Przykład kalkulacji
Biorąc pod obliczenia samochód o wadze 1100 kg z ceną 0,30 gr za kilogram otrzymasz za pojazd 1000x 0,30 = 330 zł oraz dostaniesz zaświadczenie o  ze złomowaniu pojazdu.

10000201000001A40000012B97526AB5Samochody powypadkowe od 2000 roku
Pojazdy powypadkowe od 2000 roku , z których części nadają się do użytku wyceniamy indywidualnie w zależności od stanu pojazdu.

 

10000000000001A7000000BF8A2D864DMasz problem z transportem?Jeżeli masz problem z dostarczeniem pojazdu do stacji demontażu pojazdu zadzwoń do nas odbierzemy od Ciebie pojazd własną lawetą.